SP nr 1 w KoĽminie Wielkopolskim
Adres szkoły: ul. Glinki 11
  63-720 Koźmin Wielkopolski
Tel./fax: (+48) 62-721-6854
  www.sp1.kozminwlkp.pl
  sekretariat_sp1@wp.pl
KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Organizacja zajęć pozalekcyjnych

- NA ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE PROCES ROZWOJU I UCZENIA WYMAGANE SĄ ODPOWIEDNIE OPINIE SPECJALISTÓW

- OBOWIĄZKIEM RODZICA JEST PISEMNE WYRAŻENIE ZGODY NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH

Szkoła ma bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, na które składają się koła artystyczne, sportowe i przedmiotowe. Dzieci mają również wiele możliwości sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności podczas konkursów szkolnych, gminnych oraz na wyższych szczeblach. Często przygotowują się do nich podczas spotkań w ramach kółek zainteresowań; pogłębiają swoją wiedzę znacznie wykraczając poza program nauczania. W ten sposób realizowana jest przez nauczycieli zasada indywidualizacji nauczania.

Oferta zajęć pozalekcyjnych

Uczniowie mogą spędzać czas po lekcjach, korzystając z bogatej oferty zajęć:

Rozwijających uzdolnienia

- przedmiotowych

 • matematyczne
 • polonistyczne
 • językowe
 • przyrodnicze

- artystycznych

 • muzyczne – chór szkolny
 • taneczne
 • plastyczne

- sportowych

 • piłka nożna
 • piłka ręczna
 • unihokej

- innych

 • redakcja gazetki szkolnej „Trzecioklasista” i „Nowinki z Jedynki”

Wyrównujących szanse edukacyjne

 • dydaktyczno-wyrównawcze
 • korekcyjno-kompensacyjne
 • logopedyczne
 • socjoterapeutyczne
 • gimnastyka korekcyjna

KLASY I-III

PONIEDZIAŁEK

RODZAJ ZAJĘĆ

GODZINA

Klasa

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ZAJĘCIA

Koło matematyczne

11:50 – 12:35

III a

Marlena Nowak

Zajęcia taneczne

12:45 – 13:30

II-III

IV-VI

Agnieszka Maryniak

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

11:35 – 12:35

II a, III b

Mariola Szkudlarek

Zajęcia czytelnicze

12:45 – 13:30

(co dwa tygodnie)

III b

Mariola Szkudlarek

 

WTOREK

Zespół redakcyjny „Trzecioklasista”

12:45 – 13:30

II b

Grażyna Leśniak

Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego

13:15 – 14:00

II

Maria Mazurowska

Zajęcia sportowo-rekreacyjne – piłka nożna

11:50 – 12:35

II-III

Jacek Zawodny

Chór

12:45 – 13:30

II-III

Izabela Kaźmierczak

 

 

 

ŚRODA

Kółko plastyczne

11:50 – 12:35

II c

Hanna Szymura

Zajęcia ekologiczne

11:50 – 12:35

I a

Beata Ratajczyk-Krysiak

Klub Młodego Ekologa

12:45 – 13:30

I-VI

Beata Ratajczyk-Krysiak

 

CZWARTEK

Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu

12:45 – 13:30

III

Maria Mazurowska

Zajęcia plastyczne „W świecie kolorów”

11:50 – 12:35

II a

Beata Chojnicka

Piłka ręczna

11:50 – 12:35

II

Hanna Frankowska

Piłka ręczna

12:45 – 13:30

III

Hanna Frankowska

 

KLASY IV-VI

PONIEDZIAŁEK

RODZAJ ZAJĘĆ

GODZINA

Klasa

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ZAJĘCIA

Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego

13:40 – 14:25

(co dwa tygodnie)

VI

Milena Gorzelanna

Kółko j. angielskiego

13:40 – 14:25

(co dwa tygodnie)

V, VI

Milena Gorzelanna

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego

13:40 – 14:25
(co dwa tygodnie)

VI a

Hanna Głuszek

Piłka ręczna

13:40 – 14:25

IV-VI

Hanna Frankowska

WTOREK

Kółko przyrodniczo-ekologiczne

Zajęcia wyrównawcze z przyrody

13:40 – 14:25

(co dwa tygodnie)

IV a, b

V-VI

Anna Filipiak

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne uczniów

13:40 – 14:25

IV a

Izabela Weichbrodt

Piłka ręczna

13:40 – 14:25

IV-VI

Hanna Frankowska

Zajęcia sportowo-rekreacyjne – unihokej

13:40 – 14:25

IV-VI

Jacek Zawodny

Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego

13:40 – 14:25

(co dwa tygodnie)

V

Milena Gorzelanna

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

13:30 – 14:30

IV b
V a, b

Grażyna Leśniak

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

12:35 – 13:35

IV a

Beata Ratajczyk-Krysiak

ŚRODA

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne uczniów

13:40 – 14:25

V b

Izabela Weichbrodt

Piłka ręczna

13:40 – 14:25

IV-VI

Hanna Frankowska

Chór

13:40 – 14:25

IV-VI

Izabela Kaźmierczak

Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego

13:40 – 14:25

IV

Milena Gorzelanna

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

13:40 – 14:40

VI a, VI b

Agnieszka Praczyk

Koło dziennikarskie „Nowinki z Jedynki”

12:45 – 13:30

VI a

Agnieszka Praczyk

Zajęcia socjoterapeutyczne

14:45 – 15:45

 

Marzena Tomczak

CZWARTEK

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne uczniów

13:40 – 14:25

VI a, VI b

Anna Wybierała

Piłka ręczna

13:40 – 14:25

IV-VI

Hanna Frankowska

Nauka gry na flecie

12:40 – 13:25

IV

Marzena Tomczak

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

13:40 – 14:25

V-VI

Agnieszka Praczyk

Schola

16:30 – 17:00

III-VI

Izabela Kaźmierczak

PIĄTEK

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne uczniów

12:45 – 13:30

IV b

Anna Wybierała

Kółko historyczne

16:00 – 16:45

IV-VI

Marzena Adamkiewicz

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

12:55 – 13:35

IV a

Beata Ratajczyk-Krysiak

„Spotkania z Wielkopolską” – praca z uczniami zdolnymi

14:00 – 14:30

IV a, b

Janina Sierszuła

 

Zajęcia logopedyczne


GODZINA

Klasa

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ZAJĘCIA

poniedziałek

11:35 – 12:35

wtorek

13:30 – 14:00

czwartek

11:35 – 12:05

 

 

II, VI

Bożena Kulka

wtorek

13:30 – 16:00

środa

11:30 – 12:30

14:30 – 16:00

czwartek

11:30 – 12:30

14:30 – 16:00

piątek

11:30 – 12:30

13:30 – 16:00

 

I -VI

Marzena Adamkiewicz

 

 

 

 

 
HOME | O SZKOLE | LINKI | KONTAKT